ความเห็น 1563303

๕๘.กาลครั้งหนึ่ง....ของมิตรสามวัยแต่ใจเดียว

เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการพระคุณเจ้า พระอาจารย์มหาแลครับ

  • เห็นด้วยอย่างที่สุดครับว่ารูปแบบที่นำผู้สูงอายุไปรวมกันและดูแลอย่างบ้านผู้สูงอายุให้จัดการง่ายนั้น นอกจากไม่สอดคล้องกับภาวะทางจิตใจของผู้สูงอายุที่ต้องการอยู่ใกล้ลูกหลานและบ้านแล้ว ในด้านวัฒนธรรมต่อผู้อาวุโสของสังคมไทย ก็ทำให้ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในฐานะได้รับเชิดชูจากสังคม กลายเป็นกลุ่มคนที่เป็นภาระต้องให้การสงเคราะห์ดูแล
  • เวลาเห็นภาพและข่าวจากสื่อที่นำเสนอเด็กๆ ดารา และคนทำงาน ไปทำบุญทำทานกับผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา แล้วเห็นผู้สูงอายุต้องมากราบไหว้คนรุ่นลูกหลานประหลกๆ และคนที่ไปก็ทำเหมือนไปหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้แล้ว ก็ให้รู้สึกว่าขัดกับสังคมและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับ
  • วัด กับการรวมกลุ่มที่ผสมผสานกันของคนหลายวัยในชุมชนหนึ่งๆ สามารถเป็นหน่วยพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจ เป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้และเป็นผู้นำในการสร้างสุขภาวะสำหรับกลุ่มพลเมืองสูงวัยได้ดีมากที่สุดแห่งหนึ่งครับ รวมทั้งสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานที่อิ่มตัวกับทางวัตถุแล้วอีกด้วยครับ

กราบนมัสการด้วยความเคารพ