ความเห็น 156295

ถอดบทเรียนบัณฑิตอาสา ๒: ทักทาย เรื่องเล่าวัยเด็ก

เขียนเมื่อ 

เจอแล้วค่ะ อาจารย์จัน  ไม่รู้ผ่านสายตาไปได้ไง  thank!