ความเห็น 156242

อาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนจะจัดการความรู้..แล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 
โปรแกรมดีมากค่ะ นักศึกษาพิการกี่คนค่ะ และมีนักศึกษาทั้งหมดเข้าร่วมกี่คนค่ะ .....อยากไปด้วยจัง