ความเห็น 156192

"ทุกข์" ของการเป็นหนี้

เขียนเมื่อ 
  • ธรรมะของท่านพระพทธเจ้าทันสมัยเสมอเลยครับ ใช้ใจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน