ความเห็น 156053

อาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนจะจัดการความรู้..แล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 
ที่เลือกไป 17- 19 มีนาคม 2550 เนื่องจากว่า  กิจกรรมลักษณะค่ายฯ ต้องรอให้เด็กๆสอบเสร็จก่อนค่ะและช่วงเวลาดังกล่าว 16-18 มีนาคมนี้  ได้รับทราบจากพ่อครูบา ว่าจะมีม.วลัยอลงกรณ์มาจัดกิจกรรมที่ มหาชีวาลัยอีสานอยู่ก่อนแล้ว   พี่หนิงว่าเป็นโอกาสดีที่เด็กๆจะได้ ลปรร กับเพื่อนๆต่างมหาวิทยาลัยในสถานที่เดียวกัน ด้วยค่ะ