ความเห็น 15602

ตองเหลืองไม่ใช่ "ผี" เขาคือมนุษย์ผู้ไม่เห็นแก่ตัว

อ่านแล้วซึ้ง
IP: xxx.91.247.225
เขียนเมื่อ 

โลกาภิวัฒน์นำมาซึ่งความเห็นแก่ตัว คิดถึงแต่ตน ลูกเมีย น้องพี่นามสกุลเดียว ดังตัวอย่างปัจจุบัน

ตัวอย่างมนุษย์ดึกดำบรรพ์ผู้มีจิตใจอารีอย่างนี้ ต้องรักหวงแหนให้อยู่คู่โลกต่อไป