ความเห็น 1556277

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ธีรบูลย์
IP: xxx.7.149.109
เขียนเมื่อ 

เรียนDr. Phichet Banyati

ผมกำลังศึกษา ป.โท สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

มีความสนใจ และต้องการ งานวิจัยฉบับเต็ม

เพื่อทำวิทยานิพนธ์

               ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

                              ธีรบูลย์