ความเห็น 1556166

วิเคราะห์ผิด ก็จะแปรผลพลาด

นวพร
IP: xxx.123.177.234
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนถามน่ะค่ะ ถ้าในกรณีเราจะทำการทดสอบสมมติฐานการวิจัย เช่น "ประเภทขององค์กรมีผลต่อการนำเครื่องมือไปใช้ " ซึ่งเครื่อมือที่นำไปใช้นั้นสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ เราจะสามารถใช้อะไรในการวิเคราะห์ได้บ้างค่ะ