ความเห็น 1553264

เพลงลาวจ้อย

ภูมรินทร์ ปุณลา
IP: xxx.157.135.178
เขียนเมื่อ 

เพลง ลาวต่อนก ของขลุย

ดฟซล ดลลซ --ฟร ดลดร -ฟฟฟ ซฟมร --ดร จบแล้วครับ ง่ายนิดเดี๋ยว

จาก ด.ช. ภูมรินทร์ ปุณลา โรงเรียนวัดใหม่ช่องลมครับ ชื่อคุณครู นางสาว สวภาย์ พูดเพราะ ป.6/2

อาจารย์ผู้สอนดนตรีไทย หรือ ขลุย อาจารย์ สุเทพ วิสิทธิเขต ถ้าไม่รู้จังหวะ นี้ hi5 ผม

[email protected] hi5 ผม