ความเห็น 1553125

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

คุณครูโย่ง โครงการดี มีหน้าหล่อ

เพลินจริงหนอ ขอต่อด้วย ช่วยสุขสันต์

สาระดี มีมากมาย ทักทายกัน

ร่วมแบ่งปัน สรรค์ความรู้ คู่บล็อกเรา