ความเห็น 155146

การใช้สารพิษ ความรู้ที่เป็นพิษ และเทคโนโลยีที่เป็นพิษ

เขียนเมื่อ 

ครูบาครับ

ผมจำได้ว่า "นโยบายสาธารณะ" จะทำเรื่องนี้

แต่ผมไมทราบว่าไปถึงไหนแล้ว

หรือมีใครสนใจจริงๆบ้าง