ความเห็น 1550238

มากำจัดจุดอ่อนตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

เด็กโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
IP: xxx.26.194.59
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะ ที่ให้โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองเป็นโรงเรียนในฝันหรือโรงเรียนใกล้บ้านค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง จากด.ญ.สุชานาถ ที่นำเสนอเรื่อง กล้องจุลทรรศน์ค่ะ