ความเห็น 1549794

เดือนสิบสองเป็ง

เขียนเมื่อ 
  • ยินดียิ่งแล้ว มิตรแก้วสหาย bergerนาฏนาย มาไขจ๋าถ้อย
    ขอบคุณหลายหลาย เนอนายน้องหน้อย ที่เวียนมาคอย แวะทัก
    ขอให้อยู่ดี มีคนชอบรัก คนทักสื่อถ้อย คำดี
    เจริญโภคะ วรรณะผ่องศรี มนาก๋ายี สุขีเที่ยงมั่น.