ความเห็น 154639

การได้มาซึ่งความรู้ (๖) : การเรียนซ้ำกับความจำ

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.114.100.119
เขียนเมื่อ 

ผมก็เหมือนกัน พระคุณเจ้า  แต่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับล่าสุด  ได้เห็นความสำคัญของการคิด  ครับ จึงเน้นให้ "เด็กเป็นศูนย์กลาง"  และ "ให้เรียนด้วยการกระทำ"  ซึ่งก็เป็นอิทธิพลของ "Pragmatism" นั่นแหละครับ  แต่จะมีครูสักกี่คนที่รู้ซึ้งถึงแนวคิดของลัทธินี้  ดูๆแล้วน่าเป็นห่วงครับ !