ความเห็น 1546182

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก

IP: xxx.123.223.38
เขียนเมื่อ 

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

ทางทีมงานดิฉันกำลังทำการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ข้าวไทยอยู่ค่ะ และมีความสนใจในเอกสาร"แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก"เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ในการร่วมร่างยุทธศาสตร์กลุ่มจัวหวด จึงอยากขอความกรุณาในการส่งเอกสารให้กับทางทีมงานของดิฉัน เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม ที่อยู่จัดส่งจะเป็นตามข้างล่างนี้ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

จุฬาพร กรธนทรัพย์

38ม 2 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จ.ยโสธร 35000