ความเห็น 154567

ฉันติด...กาแฟ....

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอ.ดร.สวัสดิ์ค่ะ

  • ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ
  • ดิฉันได้ความรู้เรื่องกาแฟ  เครื่องดื่มชาเขียว  และเรื่องสุขภาพอีกมากมายค่ะ...
  • โอ...ขับปัสสาวะด้วย...ทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่น...เหตุผลนี้จูงใจให้ลดจำนวนกาแฟต่อวันลงให้ได้...เป็นอย่างยิ่งค่ะ
  • ขอบคุณอาจารย์ค่ะ