ความเห็น 1543206

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Boonnao Thipmanee
IP: xxx.246.184.2
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ผศ.มานิต

-กระผมรบกวนขอสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดทุนครับ ว่าปีการศึกษา 2552-2553

จะเริ่มรับสมัครทุนปริญญาเอกเมื่อไหร่ครับผม

- และทั้งสามประเภทจะเปิดรับสมัครในช่วงเวลาเดียวกันหรือเปล่าครับผม

- ในกรณีทุนประเภทที่นักศึกษาสมัครขอทุนเองจะต้องมีสถาบันที่กำลังจะเข้าศึกษาอยู่

แล้ว หรือเมื่อได้รับทุนแล้วจึงสมัครเข้าในสถาบันนั้นๆ ครับผม

- เนื่องจากกระผมจบการศึกษาจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ GPA 2.95

- ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ GPA 3.67

- การสมัครขอทุนนี้ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับผม เพราะไม่ค่อยมีความรู้และข้อมูลเกี่ยว

กับเรื่องนี้เลยค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม