ความเห็น 15429

สรุปบทเรียน "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ของกรมส่งเสริมการเกษตร

แขก
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้ว เห็นภาพในที่ประชุม และน้ำเสียงที่น่าจะช่วยปลุกใจชาวกรมส่งเสริมการเกษตรทุกท่านได้ดี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรมส่งเสริมจะทำ KM ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ โดยการเอา Tacit มาแลกกันเยอะๆ นะครับ