ความเห็น 154206

การจัดการ...กับอดีต.....

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ติ๋วคะ

เป็นข้อคิดที่ดีมากๆนะคะ  "ต้องการให้อดีตเป็นเช่นไร เราก็ทำได้ในวันนี้ เพราะวันนี้...เมื่อเวลาผ่านไปก็จะกลับกลายเป็นอดีตค่ะ"  อยากให้มีอดีตที่ดีก็ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุด