ความเห็น 1541097

มากำจัดจุดอ่อนตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ครูกลุ่มสาระฯวิทยทยาศาสตร์.
IP: xxx.26.126.61
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพท. อบ.๕ มีเรื่องที่จะเรียนปรึกษาเกี่ยวการเตรียมรับการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๒ ในส่วนที่เป็นปฏิบัติการชีววิทยา ดังนี้

๑. ดิฉันได้เตรียมการทดลองเรื่องการสกัดไคโตซานจากสัตว์ในไฟลัมอาร์โทโพดา ต่อยอดโดยการนำไคโตซานที่ได้ไปใช้ฉีดพ่นพืชผักสวนครัว และเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ (ม.๔-๕)

๒.การทำสไลด์ถาวรเซลล์เม็ดเลือดคนต่อยอดกับการผลิตสื่อการเรียนการสอน(ม.๖)

๓.การเคื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ต่อยอดกับการทำไข่เค็มสมุนไพร(ม.๔)

ดร.ชัดเจนมีความเห็นเกี่ยวกับLab อย่างไรและชื่อเรื่องปฏิบัติการเหมาะสมหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ