ความเห็น 1539170

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ พี่กร คนดีศรีอยุธยา

อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน เรามีของดีมากมายช่วยกันดูเเล โดยเฉพาะความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ครับ มีหลายจุดที่เมืองมรดกโลกดูเเลกันไม่ดี ขยะเยอะ ร้านค้าปิดบังทัศนียภาพ ต้องปรับปรุงครับ...

ดดห [IP: 117.47.4.142]

ขอบคุณครับผม