ความเห็น 1535765

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก

ภัทริน สิริพรภัค
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

ทางทีมงานดิฉันกำลังทำการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ข้าวไทยอยู่ค่ะ และมีความสนใจในเอกสาร"แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก" ของอาจารย์เป็นอย่างมากค่ะ จึงอยากขอความกรุณาในการส่งเอกสารให้กับทางทีมงานของดิฉัน เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับทางเราด้วยค่ะ ที่อยู่จัดส่งจะเป็นตามข้างล่างนี้ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

ภัทริน สิริพรภัค

Sasin Institute for Flobal Affairs (SIGA)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 11 อาคารศศปาฐศาลา ถนนพญาไท

เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330