ความเห็น 15339

จิตกับกาย...(Mind and Physical)

JJ
IP: xxx.28.116.252
เขียนเมื่อ 
เขาว่า จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว บางครั้ง กายบางส่วนควบคุมไม่ได้ เช่น ปากไว กว่าจิต ชีวิตจึงลำบาก ครับ