ความเห็น 1533050

"หม่อง ทองดี" เด็กชายผู้ไร้ "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" บนผืนแผ่นดินไทย

เขียนเมื่อ 

ในที่สุดน้องหม่องก็ได้เดินทางไปตามฝัน

เป็นกำลังใจให้น้องหม่องด้วยคนค่ะ