ความเห็น 15316

AAR : KM แบบ The Toyota Way

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

จริงด้วยค่ะ คุณบอยได้ช่วยเตือนความจำ ในสิ่งที่ดิฉันลืมอีกแล้ว คือการขอบคุณ

สิ่งดีๆ ทั้งหลายที่ได้รับในวันดูงานบริษัทโตโยต้า ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอวิจารณ์  ท่านอาจารย์พิชิต หัวหน้าทีมมหาวิทยาลัยเครือข่าย UKM และท่านอาจารย์วิบูลย์  ที่มอบโอกาสอันมีค่านี้แก่ดิฉัน

ขอขอบคุณ คุณเมตตา เลขานุการผู้ประสานงานเครือข่าย คุณเจนจิต ผอ.หน่วยประกันฯ มน. ผู้เอื้ออำนวยความสะดวกแทบทุกอย่างทั้ง ก่อน ระหว่างและหลังการเดินทาง

ขอขอบคุณ อ.เทียมจันทร์  อ.สมลักษณ์  อ.เอกรินทร์  อ.รุจโรจน์  คุณมาดา และคุณอนุวัทย์ เพื่อนร่วมเดินทางอันแสนดี กัลยาณมิตรที่ผูกพันด้วยใจที่เอื้ออาทรกันอย่างแท้จริง

รวมถึงคุณวิทยา พขร.ของพวกเรา ที่ขับรถได้นิ่มมากและนำเราไปและกลับโดยสวัสดิภาพ