ความเห็น 1531156

"หม่อง ทองดี" เด็กชายผู้ไร้ "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" บนผืนแผ่นดินไทย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์Wasawat Deemarn

      พอได้ข่าวเรื่องนี้แล้ว รู้สึกหดหู่ใจ สงสารเด็กและผู้ด้อยโอกาส ขนาดมีความสามาถ มีความโดดเด่น ยังติดขัดในเรื่องที่น่าจะแก็ไขได้ โดยไม่ควรให้เป็นเรื่องใหญ่โตอย่างนี้

    สงสารเมืองไทย จริงๆมีคนดี คนเก่ง แต่ไม่มีการส่งเสริมสนัสนุน "ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางคนก็ไม่ช่วยคิด คงเคยชินกับการสั่งจากฝ่ายการเมืองอย่างเดียว"