ความเห็น 1531093

"หม่อง ทองดี" เด็กชายผู้ไร้ "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" บนผืนแผ่นดินไทย

เขียนเมื่อ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ... คนเราต้องรู้พัฒนาตนเองให้เก่ง ให้ดี ไม่ใช่อยู่ไปวัน ๆ หนึ่ง ไม่ว่าใครก็สามารถจะประสบความสำเร็จได้ โดยไม่ได้สนใจการเกิด ชื่อพ่อ หรือ ชื่อแม่ หรอกครับ

ว่าไหม คุณ poo :)

ขอบคุณครับ