ความเห็น 15293

ยุคเศรษฐกิจพอเพียง คุณรู้จักดีแค่ไหน

เกษม ตันธนะศิริวงศ์
IP: xxx.135.45.146
เขียนเมื่อ 

     เห็นด้วยที่ว่า ความพอเพียงของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างออกไป แต่ความต่างกันนี้ก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่ชาวบ้านเข้าใจความหมายของการความพอเพียงในระดับที่ไม่เดือนร้อนตนเอง และไม่เบียดเบียนคนอื่น การริเริ่ม KM ในเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นสิ่งที่น่ารับการสนับสนุนมาก ด้วยเหตุผลที่ว่า KM จะเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาซึ่งการวิเคราะห์และประเมินในบุคคล ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเรื่องการทำบัญชีครัวเรื่อน ทำให้ชาวบ้านสามารถประเมินตัวเองเพื่อนำไปสู่การวางแผนการทำงานเพื่อการดำรงชีพ หรือแม้การทั้งเป็นตัวชี้ว่าพฤติกรรมการใช้จ่าย หากเป็นการใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็ควรที่จะพิจารณายกเว้น

ท้ายสุดนี้อยากเห็นความสำเร็จของ KMในระบบเศรษฐกิจพอ เพื่อในที่สุด ชาวบ้านสามารถเพิ่งพาตัวเองได้โดยไม่ต้องเพิ่ง ธ.ก.ส อีกเลย