ความเห็น 15287

ต้องทั้งดี และเป็นธรรม

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยที่สุดเลยครับกับหมออูด การเริ่มที่ตัวเรา+ตัวเรา+ตัวเรา+...+ตัวเรา <=>หน่วยงานโดยรวม เป็นพลวัตร (dinamic) ครับ แล้วก็จะ win-win ในที่สุด