ความเห็น 152811

นิสิต : อนาคตแห่งปัญญาชน : วิญญาณปัจจุบันที่ดีใจเมื่ออาจารย์ไม่เข้าสอน

เขียนเมื่อ 
  • เขียนดีมากเลยครับ
  • ชอบอ่านมากอยากให้เขียนอีก
  • ผมเป็นประเภท
  • พวกดื้อ และชอบก่อกวน ทางวิชาการครับ
  • มีโอกาส ชอบค้นคว้าหาความรู้เอง บางอย่างต้องเรียนกับนิสิต
  • ครูไม่ควรหยุดนิ่งและควรมีจิตวิญญาญในความเป็นครูครับ
  • ขอบคุณมากครับ