ความเห็น 152567

การจัดการ...กับอดีต.....

เขียนเมื่อ 
ประมาณว่า ไม่มีเราที่อตีด และไม่มีเราที่อนาคต....เราอยู่ที่นี่และอยู่กับปัจจุบัน....ประมาณนี้....