ความเห็น 15254

AAR : KM แบบ The Toyota Way

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับคุณบอยที่ทำหน้าที่ตัวแทน มน. ที่ดี และขอบคุณอีกครั้งสำหรับ AAR นี้ด้วยครับ