ความเห็น


  • งานวิจัยสร้างความรู้จากเอกสารและข้อมูลจากหลักฐานในลักษณะนี้ ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วน อดทน มีความเพียร ค้นคว้า อ่านและเขียนเป็น ซึ่งพระจะทำได้ดีครับ
  • ชาวบ้านและคนมีความรู้ในพื้นที่ ก็สามารถทำและมีส่วนร่วมได้ดีครับ ในนี้ผมถึงเห็นความสำคัญของการหาวิธีให้คนที่เขาเข้ามาใช้เป็น ค่อยๆโยนข้อมูลเก็บรวบรวมไว้ก่อนน่ะครับ
  • หากมองว่าในชนบทอย่างหนองบัวและหลายแห่งของนครสวรรค์นี้ บทบาทของวัดและพระ ไม่เพียงเป็นเครือข่ายเพื่อการพัฒนาพระศาสนาเท่านั้น แต่เป็นเครือข่ายภาวะผู้นำทางการพัฒนาอีกหลายด้านของประชาชนด้วย ก็อาจจะถือเป็นจุดเริ่มต้น ทำวิจัยและสร้างความรู้โดยเครือข่ายคนท้องถิ่น ให้เป็นการสร้างทุนทางปัญญาและทุนทางสังคม ในเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับ เช่น มีวัดและองค์กรทางศาสนาต่างๆอยู่มากน้อยแค่ไหน  สภาพในปัจจุบันโดยรวมเป็นอย่างไร จุดเด่นของแต่ละแห่งอยู่ตรงไหน เป็นฐานในการเสริมบทบาทขึ้นจากสิ่งที่ริเริ่มและทำได้เองอยู่แล้วในเรื่องใดได้บ้าง  พระ เณร  ที่เป็นผู้นำในด้านต่างๆ เด่นๆมีอยู่อย่างไร ทั้งด้านการศึกษา การปฏิบัติภาวนา การอบรมเผยแผ่ธรรม การนำการเปลี่ยนแปลงและนำการพัฒนาชุมชน ซึ่งก็ควรจะรวมถึงการรวบรวมพระมหาเปรียญจากอดีตและปัจจุบันด้วย
  • หรือจะเริ่มให้ใกล้ตัวสุดอย่างที่พระคุณเจ้ายกตัวอย่างชาวจีนนั้นก็น่าส่งเสริมมากครับ หัดให้ทุกคนที่พอได้เรียนหนังสือหนังหา กลับมาเสริมกำลังชุมชนและญาติพี่น้องของตนไปด้วยสักหน่อยโดยเรียนรู้ชุมชนตนเองและมิติต่างๆของญาติพี่น้อง ทำโอกาสการพบปะกันในเทศกาลต่างๆให้มีความหมายมากขึ้นโดยการนั่งคุยและนำกลับมานำเสนอเพื่อรวบรวม-สะสมข้อมูลให้มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างนี้ก็จะทำให้การเรียนรู้ทางสังคมเกิดขึ้นจากระดับชุมชน มากมายครับ
  • ผมเองและพี่ๆน้องๆก็ทำอย่างที่พระคุณเจ้าว่ามานี้เลยครับ แล้วก็ขยายไปสู่ทำให้กับชุมชนและท้องถิ่น ขยายออกไปเรื่อยๆด้วยครับ พระคุณเจ้าจะยกตัวอย่างอย่างที่คนหนองบัวได้ทำขึ้นบ้างแล้วในนี้ก็ได้ครับ คนจะได้เห็นภาพ เรื่องอย่างนี้ดีแน่ๆครับ

กราบนมัสการด้วยความเคารพ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี