ความเห็น


พระมหาแล ขำสุข(อาสโย)

เจริญพรโยมอาจารย์วิรัตน์และท่านผู้อ่านทุกท่าน

ตามหา

  • เมื่อปี ๒๕๔๕ มีธุระไปที่กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
  • ได้เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งท่านกำลังค้นแฟ้มขนาดใหญ่ก็เลยสนใจเขาไปถามท่าน ก็เลยได้ทราบว่าท่านกำลังหารายชื่อพระที่สอบได้เป็นเปรียญธรรม-บาลี ของคนอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีท่านมาจากวัดในอำเภอสองพี่น้อง โดยท่านค้นหาตั้งแต่ยุคแรกที่กรมการศาสนามีบันทึก
  • และท่านก็ตามหาคนสองพี่น้องว่ามีใครได้เป็นเปรียญบ้างตั้งแต่อดีต ท่านบอกอีกว่าจะนำรายชื่อที่มีที่หาได้ไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือ แจกคนสุพรรณฯและเก็บไว้ให้คนสองพี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้บุคคลในอดีต ในชุมชนบ้านตัวเอง
  • ในตอนนั้นยังนึกชมเชยท่านในใจเลยว่า ท่านช่างมีความพยายามอย่างน่าสรรเสริญยิ่ง เพราะท่านบอกว่าใช้เวลาค้นหาเป็นอาทิตย์ด้วยเอกสารมีเยอะแยะมากมาย นั่งค้นทั้งวันว่างั้นเถอะ
  • เคยทราบมาว่า พี่น้องชาวจีนนั้นสามารถสืบแซ่สกุลตนเองได้ถึงสมัยสุโขทัย เรียกว่า ตามบรรพบุรุษได้อย่างยาวไกลเป็นพันปีเลยทีเดียว
  • การได้รู้เรื่องราวบรรพชนเป็นความสุขอย่างหนึ่ง เพราะได้เห็นความเป็นมาเป็นไปของตัวได้ซาบซึ้งถึงท่านเหล่านั้น ได้เรียนรู้ประวัติของท่านจนกระทั่งสืบต่อมาถึงสมัยของเรา
  • ถ้าจะเปรียบเทียบทางธรรมก็ต้องถือว่า เป็นการประกาศเกียรติคุณของท่านให้ปรากฏ ภาษาธรรม คือการนำความดี การบำเพ็ญประโยชน์ที่ท่านได้ทำไว้ในแง่มุมต่าง ๆ ให้ได้รับรู้กัน
  • และเป็นการตอบแทนคุณอย่างหนึ่งอันเป็นการแสดงความมีน้ำใจของคนอยู่หลัง ท่านจัดเป็นกตัญญูธรรมในทางศาสนาประการหนึ่งด้วย.

 ขอเจริญพร

พระมหาแล ขำสุข(อาสโย)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี