ความเห็น 152333

เหตุผลที่ผมไม่ทำลายสถิติเดิม

เขียนเมื่อ 
มาชวนคุณสมพรค่ะ...เชียงใหม่...ขอนแก่น....วันศุกร์...เสาร์....สบายๆ วันหยุด...พักห้องคุณเมตตาได้ค่ะ...โอเค๊...