ความเห็น 15233

ข่าวดีและข่าวไม่ดีของกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.130.205
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์สมลักษณ์ที่กรุณาแนะนำจนเข้าใจดี
 • สรุปคือ น้ำผึ้งที่พิษณุโลกมีคุณภาพดี และเป็นอาหารธรรมชาติ ไม่มีการปลอมปนน้ำหวาน
 • ตรงนี้เองที่ผมคิดว่า เกิด "หน้าต่างแห่งโอกาส (window of opportunity)" ขึ้น และเป็นโอกาสแห่งการวิจัยด้วย
 • ขั้นตอนให้อาหารเสริมผึ้งนี้...ถ้าเราศึกษาวิจัย "อาหารเสริม" สำหรับผึ้งได้ เช่น
  (1). น้ำหวานควรมีความเข้มข้นเท่าไร (osmolarity)
  (2). ควรมีการเสริมสารอาหารอื่นๆ เข้าไปบ้างหรือไม่ เช่น วิตะมิน แร่ธาตุ ฯลฯ
 • ถ้าเป็นคนเรา... การนำน้ำตาลไปใช้จะมีการดึงโพแทสเซียม (potassium / K) เข้าเซลล์ และใช้วิตะมินบี 1 เพิ่มขึ้น
 • ถ้าเป็นผึ้งจะใช้อะไร... (ไม่มีความรู้ -> เกิดโอกาสแห่งการวิจัย)
 • ถ้าให้อาหารเสริม...ผึ้งมีรสนิยมอย่างไร ชอบกินอาหารเสริมหรือไม่ อะไรทำนองนี้
 • มีกลิ่นอะไรที่จะแต่ง "น้ำหวาน" ให้ผึ้งชอบมากขึ้นหรือไม่
 • ขอขอบคุณอาจารย์ และขอให้ผึ้งไทยมีน้ำหวานพอกินตลอดปี