ความเห็น 152293

สถาปัตยกรรมไทย

เขียนเมื่อ 
ขอเพิ่มเติมเล็กน้อยคับ "สถาปัตยกรรมไทยที่เกี่ยวกับสามัญชน" ก็จะแยกได้อีกเป็น 2 ลักษณะผู้ใช้คับ คือ 1.ผู้ใช้ที่เป็นคหบดี หรือพวกขุนนาง 2.ผู้ใช้ที่เป็นประชาชนทั่ว ๆ ไป ก็จะมีความต่างกันในเรื่องของ ขนาด รูปแบบ และวัสดุที่ใช้คับ เช่น ประชาชนทั่ว ๆ ไปจะไม่นิยมสร้างบ้านพักอาศัยเป็นเรือนเครื่องสับ (ใช้ไม้จริง)ทั้งหลัง อาจเป็นเพราะมูลค่าของเรือนและดูไม่เหมาะสมในเรื่องของชนชั้นด้วย คับ