ความเห็น 1520274

สามีนอกใจ..ความผิดหวังที่รับไม่ได้

เขียนเมื่อ 

ลองอยู่กับลมหายใจของเราดูนะคะ

หายใจอย่างรู้ตัว...

หายใจเข้ารู้ตัว...หายใจออกรู้ตัว

หากใจเข้าสบาย หายใจออกผ่อนคลาย...

แล้วเราจะอยู่กับทุกข์และปัญหานั้นได้ค่ะ...