ความเห็น 15202

The Toyota Way (BM 2) : 2 เสาหลัก 5 หลักการ

IP: xxx.155.14.200
เขียนเมื่อ 

ไคเซ็น (Kaizen) หรือ ใครเซ็นต์ 
ไคเซ็น เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่า ความต่อเนื่อง?

แต่ออกเสียงคล้ายๆ ภาษาไทยเป็นใครเซ็นต์

ถ้าถูกถามว่าใครเซ็นต์ คงรู้สึกถึงความไม่แน่นอนครับ