ความเห็น 1519900

“พ่อไม่ได้สอนให้ทำ....แต่สิ่งที่พ่อทำคือการสอน”

เขียนเมื่อ 

5555 หัวเราะคุณ small man "คุณ นะ ทำ ผมไม่ต้องทำ"

เห็นด้วยค่ะ...ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน...แบบ ดีกว่า บอก

ขอบคุณมากค่ะ