ความเห็น 151827

ฝึกจิตใจรับกับสิ่งไม่คาดคิด

เขียนเมื่อ 
คะ จิตที่สงบ ต้องค้นหาด้วยตัวเอง ....ดีคะ