ความเห็น 1516206

“พ่อไม่ได้สอนให้ทำ....แต่สิ่งที่พ่อทำคือการสอน”

เขียนเมื่อ 

แอบมาหยบอ่านสิ่งดีๆขอรับ..

พอ่แม่(รวมทั้งครูบวกอาจารย์ด้วย)ก็คือเบ้าหลอมที่ดีๆของเด็ก

หากเบ้าหลอมไม่ดีโอกาสสูงที่ผลงานออกมาไม่สวย

ทองเหลืองใส่เบ้า..ยนหมาก..ออกมาก็เป็นทองเหลืองธรรมดา

แต่พอนำทองเหลืองไปใส่เบ้าพระพุทธรูปกลับมีคนกรายไหว้บูชา

ทั้งที่ทองเหลืองเหมือนกันน่าแปลก..

ธรรมฐิตก็เคยเอาตัวอย่างพ่อ(ไม่ใช่พ่อไม่ดีนะ)พ่อดื่มเหล้าสูบบุหรี่

ก็คัดแบบมาเลยแต่พ่อก็บอกประจำว่าไม่ดีแต่ธรรมดื้อไม่เชื่อท่าน

แต่ตอนนี้..เลิกแล้วคับ..ธรรมฐิตเลิกกับมันแล้วคับ..

อย่างให้คนที่เป็นพ่อแม่อ่านบันทึกนี้จัง..

สาธุในข้อคิดที่ดีขอรับอาจารย์