ความเห็น 1514333

อาจารย์วิจารณ์พูดถึงกิจกรรมชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

ปุญณิศา
IP: xxx.53.163.107
เขียนเมื่อ 

พี่สุพัฒน์ ปุ๊กอ่านงานของทีมนักวิจัยกาฬสินธุ์รุ่น1 การทำในรูปเล่มงานวิจัย ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 1. การเขียน Analytic Text และตามด้วยQuotation ตรงส่วนนี้จะมีคำพูดของผู้ถูกสัมภาษณ์จะลงเป็นรหัสได้หรือไม่ เช่น "ฉันกินแต่ข้าวเหนียว" (IDIDM-021)หรือจะต้องเขียนระบุ (ผู้เป็นเบาหวานคนที่1) 2.การสรุปผลการวิจัยควรสรุปตามTheme และต้องเขียนเป็นประเด็นๆให้ชัดเจนเป็นข้อๆโดยในแต่ละข้อจะต้องเริ่มที่ ความเป็นมา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ จะแยกเป็นประด็นย่อยๆได้หรือไม่ เช่น 1.สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากรถสีข้าวเกิดจากบุคคลไม่ตระหนัก เมาสุรา ประมาท ไม่ระมัดระวัง ขณะทำงานดังนั้นชาวนาเวลาสีข้าวจะต้องมีสติ ระมัดระวังในการทำงาน 2.การเกิดอุบัติเหตุจากรถสีข้าวเกิดจากสิ่งแวดล้อมแสงสว่างไม่เพียงพอ แต่งกายไม่รัดกุม ชาวนาจึงควรทำงานขณะที่มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ การแต่งกายต้องรัดกุม ขอบคุณค่ะ ปุ๊ก