ความเห็น 1513262

ลูกปัด : เครื่องประดับที่ไม่เคยเสื่อมความนิยม

นักลูกปัด
IP: xxx.174.145.63
เขียนเมื่อ 

ผมไปขุดลูกปัดระนองด้วยตนเองที่ อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ณ วัดปทุมธาราราม ลูกปัดที่นี่มีความสวยงามมากครับ ผมไปขุดวันเเรกๆ

ก็คนขุดน้อย ต่อมาสักพักไม่กี่วัน ก็มีคนเเต่ละท้องถิ่นมากันเเยะมาก

ทําให้ต้องปิด ไม่ให้ขุดลูกปัด ผมยอมรับว่าลูกปัดที่นี้สวยมากๆเลย

อาจจะสวยกว่าเพื่อนก็ได้