ความเห็น 1513046

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

ดอกไม้บานในใจเรา  น้องต่ายครับ

ยินดีมากๆครับ ที่มาเยี่ยม ช่วงเดือน ตค.มีประเด็นงานอะไรที่ผมพอจะร่วมเรียนรู้ได้บ้าง แจ้งมาเลยนะครับ :)