ความเห็น 1513043

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

 สัมภเวสี

เพิ่งกลับจากจิบกาแฟกับคุณสัมภเวสี เมื่อครู่นี่เอง

ขอบคุณครับที่เร่ร่อนมาชมบันทึกของผมครับ :)