ความเห็น 151222

สำรวจข้อมูล การพัฒนารูปแบบภูมิสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้งานการบริหารงานด้านงานคลัง

พัชตี้
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 

ก็ okok นะพี่ เพราะมีทั้งสาระและก็รูปที่สวยงามและอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าๆด้วย