ความเห็น


ขอบคุณพี่บอยและพี่พรครับ และผมต้องขอขอบคุณบุคลากรกองกิจการนิสิตทุกคนที่ร่วมมือร่วมแรงกันดำเนินโครงการให้สำเร็จผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี รางวัลนี้ถือว่าเป็นของมหาวิทยาลัยที่สามารถจะเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการในปีต่อไป และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญในการดำเนินโครงการ ผมคาดหวังว่าผู้บริหารระดับสูงจะมองเห็นความสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาในเรื่องการจราจรและลดปัญหาอุบัติเหตุในชุมชนชาวมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไปในอนาคตและทำงานกันอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายผมขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนรวมช่วยเหลือให้มหาวิทยาลัยของเราได้รับรางวัลนี้

บุญพล มีไชโย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี