ความเห็น 1511208

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

อ.Wasawat Deemarn

ผมเจอ อ.สน อ.อ้อย และน้องอาจารย์อีกหลายท่านที่ thailand research expo 2009 ครับ...ได้ฝากความคิดถึงถึง อาจารย์ Wasawat Deemarn ด้วยครับ