ความเห็น 1510971

ทำไมจึงแปลแต่งานของ Osho ?

เขียนเมื่อ 

สับสน ก็รู้ว่า สับสน

มึนงง ก็รู้ว่า มึนงง

เราได้เห็น ... เราได้ยิน ... เราได้อ่าน ... ผ่านมาไม่รู้กี่ต่อ

ความจริงข้างนอกเป็นอย่างไร ไม่สำคัญเท่ากับ ความจริงภายในตัวเรา ครับ

ขอบคุณ คุณ Jame ที่แนะให้เข้าไปอ่าน ... คงต้องใช้วิจารณญาณ ใช้่หลักกาลามาสูตร ครับ